Mga Rekomendadong Posts:

28 Mayo - Pag-akyat sa
Langit ng Panginoon
28 Mayo 2017 -
Heaven
21 - 27 Mayo 2017
.
21 Mayo 2017
.

Sa Isa Pang Sulyap Newsletter (PDF):

28 Mayo
2017
21 Mayo
2017
14 Mayo
2017
07 Mayo
2017