Mga Rekomendadong Posts:

24 Set - Ika-25 Linggo
sa Karaniwang Panahon
24 Setyembre 2017 -
Sa Maghapon ng Buhay
24 - 30 Setyembre 2017
.
17 Setyembre 2017
.

Sa Isa Pang Sulyap Newsletter (PDF):

24 Set
2017
17 Set
2017
10 Set
2017
03 Set
2017